Historiaa

1954-2024

Tästä aloitettiin 1954 –
Kopio alkuperäisestä perustamiskokouksen pöytäkirjasta.