Tietosuojaseloste


Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Porin Yleisurheilu ry
Osoite: Kuninkaanhaanaukio 3, 28130 Pori
Puhelin: 050 354 8482
Sähköposti: sihteeri.porinyu (at) gmail.com

2. REKISTERIASIOSTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Heidi Seppälä
Osoite: Kuninkaanhaanaukio 3, 28130 Pori
Puhelin: 050 354 8482
Sähköposti: sihteeri.porinyu (at) gmail.com

3. REKISTERIN NIMI

Porin Yleisurheilu ry:n sähköisten palveluiden asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuran viestintään, laskutukseen, markkinointiin, jäsenhuollon hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • kasvokuva, syntymäaika, pituus, paino
  • huoltajan yhteystiedot
  • urheilijan laji- ja valmentajatiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaseisti:

  • asiakkaalta itseltään, puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Porin Yleisurheilu ry ei luovuta rekisterissä olevia tietoja seuran ulkopuolisille tahoille, pois lukien Suomen Urheiluliiton osoittamat edustustehtävät.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.